Spowiedź Święta

    W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po Chrzcie Św. Sakrament ten jest nazywany także sakramentem nawrócenia, spowiedzią świętą oraz sakramentem pojednania.

    Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu Zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świetego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane!” (J 20, 19-23)

Sakrament pokuty jest sprawowany codziennie w czasie każdej Mszy Św.

PrintFriendly and PDF