Namaszczenie chorych

      Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjecie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. Jeśli chory, który został namaszczony odzyskał zdrowie w przypadku nowej, ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie jeśli choroba się pogłębia. Jest rzeczą stosowna przyjąć sakrament namaszczenie chorych przed trudna operacja. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się starość.

W przypadkach nagłych proszę wezwać kapłana w dowolnym czasie.

PrintFriendly and PDF