I Komunia Święta

„Pewnego dnia
i Ja przyjmę Ciebie
w Komunii Świętej i wtedy
Panie Jezu
bardzo się zdziwisz, jak Ja
gorąco wierzę, że ten
zwykły opłatek, który widzę
to Jesteś naprawdę Ty
– prawdziwy Bóg.”

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy Królestwo Boże” /Mk 10, 14/

Warunki dopuszczenia dziecka do Komunii Św.:

Warunkiem dopuszczenia dziecka do Wczesnej Komunii świętej jest postawa rodziców. Rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci. Ich gorliwe praktyki religijne i autentyczne życie wiarą jest naturalnym środowiskiem, w którym rodzi się pragnienie dziecka, by tak jak rodzice przyjmować Jezusa do serca.

Zatem warunkiem jest:

1. Prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;
Gorliwe praktyki to: codzienna modlitwa, coniedzielna Msza święta, połączona z przyjęciem Komunii świętej, comiesięczna spowiedź święta.

2. Zobowiązanie do uczestnictwa dziecka w katechezie;

PrintFriendly and PDF