Chrzest Święty

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament (bez tego sakramentu nie można przyjąć pozostałych), który gładzi grzechy, daje życie nadprzyrodzone (łaska uświęcająca), czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu słowami: „nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19-20).

Warunki przyjęcia sakramentu Chrztu Św. :

 1. Sakrament Chrztu w Parafii św. Wojciecha udziela się w każdą III niedziele
  miesiąca podczas Mszy Św., o godzinie 12:15.
 2. Przynajmniej kilka dni przed datą Chrztu Św. należy dokonać zgłoszenia dziecka
  w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
 3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:

– dowód osobisty jednego z rodziców;
– akt urodzenia dziecka z USC;
– oraz informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych:
– personalia rodziców (zawód, miejsce zamieszkania, datę i miejsce ślubu ),
– personalia rodziców chrzestnych (miejsce zamieszkania)

 1. Rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i przedłożyć
  zaświadczenie od Księdza Proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami
  chrzestnymi.

 

PrintFriendly and PDF