Bierzmowanie

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar i umacnia go, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

  • systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książek katolickich,
  • gorliwy udział w katechezie szkolnej,udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

  •  miał ukończony 16 rok życia,
  •  sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
  •  prowadził życie zgodne z wiarą, może być to ojciec lub matka bierzmowanego.

UWAGA! Jeśli kandydat do bierzmowania pochodzi z innej parafii, zobowiązany jest dostarczyć świadectwo chrztu.

PrintFriendly and PDF