OGŁOSZENIA V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.03.2020

Niedziela 29.03.2020

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Od środy 25 marca br. wyszła bardzo restrykcyjna ustawa, która ogranicza ilość osób uczestniczących w liturgii do 5. Bardzo prosimy przestrzegać skrupulatnie tego zarządzenia. Przekroczenie tego limitu grozi karą do 5 tyś zł. Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa. We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży sprawujących liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób.

2. W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5. Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W przypadku wątpliwości można skontaktować się z księdzem swojej parafii. Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. Nie wolno na takie propozycje odpowiadać. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia.

3. W Niedzielę Palmową nie organizujemy procesji z palmami. Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych. Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie. Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu. Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych domach.

4. Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach za pośrednictwem internetu. Rekolekcje dostępne na stronie naszej diecezji.

PrintFriendly and PDF