Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela 4 Listopada 2018

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

Niedziela 04.11.2018

XXXI  NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. W dzisiejszą niedzielę następuje zmiana tajemnic Żywego Różańca. Po południu o godz. 15.30 zostanie odmówiony różaniec z wypominkami, a o godz. 16.00 Msza św.

 

  1. W tym tygodniu:

– w czwartek–święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest kościołem katedralnym Biskupa Rzymu oraz matką i głową wszystkich kościołów na świecie.

– w piątek – rano o godz. 6.30 czytanie nowych wypominków rocznych i modlitwy za zmarłych, a o godz. 7.00 Msza św. za dusze wypominane.

– w sobotę – wspomnienie św. Leona Wielkiego papieża i doktora kościoła

 

  1.  Sakramentu chrztu w miesiącu listopadzie udzielać będziemy w III niedzielę, tj. 18 listopada na Mszy św. o godz. 12.15.

 

  1. W przyszłą niedzielę Msza św. o 11.00 będzie sprawowana w intencji Ojczyzny w 100 lecie odzyskania niepodległości. Zapraszamy do udziału w tej modlitwie dziękczynnej.

 

  1. Przez cały listopad w tygodniu o godz. 17.00 będziemy odmawiać różaniec za zmarłych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Po różańcu będzie odprawiona Msza św. W związku z tym rano będzie odprawiona Msza św. o godz. 6.30.

 

  1. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Kręgu Biblijnego.

 

  1. Składka z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na inwestycje parafialne

 

  1. Polecamy prasę katolicką.

 

PrintFriendly and PDF