Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela 29 Lipiec 2018

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

Niedziela 29.07.2018

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Po południu o godz. 17.30 zamiast nieszporów specjalne nabożeństwo dla wszystkich babć i dziadków z naszej parafii z racji wspomnienia świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Marii Panny, które odchodziliśmy w miniony czwartek. Prosimy, aby dziadkowie i babcie przyszli na to nabożeństwo ze swoimi wnukami. O 18.00 Msza Święta.

 

  1. W tym tygodniu:

– w poniedziałek – wspomnienie św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła;

– we wtorek – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana;

– w środę – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła;

– w czwartek – 2 sierpnia – przypada święto Matki Bożej Anielskiej, czyli Porcjunkuli. Wierni w tym dniu mogą uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie kościoła. Ponadto wymagane jest zwykłych warunków odpustu: Stan łaski uświęcającej, Komunia Św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Ponadto wymagane jest wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Jeżeli powyższe warunki nie będą spełnione, odpust będzie cząstkowy.

Główne uroczystości odpustowe Porcjunkuli w klasztorze OO. Franciszkanów w Kętach. Suma odpustowa o godz. 12,00.

 

  1. W tym tygodniu przypadają I-wszy piątek i I-sza sobota miesiąca. W piątek Msze św. o Najśw. Sercu Pana Jezusa rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 18.00. Spowiedź święta w sam piątek od godz. 16.00.

 

  1. W przyszłą niedzielę, tj. 5 sierpnia doroczny odpust ku czci Matki Bożej Śnieżnej na Trzonce – Złotej Górce. Suma odpustowa o godz. 12.00.

 

  1. Przypominamy Pieszej Pielgrzymce naszej diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górą, która odbędzie się w dniach od 6 do 11 sierpnia br.

 

  1. W przyszłą niedzielę składka będzie przeznaczona na inwestycje w parafii.

 

  1. Polecamy prasę katolicką.

 

PrintFriendly and PDF