Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela 28 październik

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

Niedziela 28.10.2018

Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

 

  1.  Dzisiaj po Mszy św. godz. 9.00 wystawienie Najśw. Sakramentu i odśpiewanie hymnu dziękczynnego „Ciebie Boga wysławiamy…”. Po południu o godz. 15.30 nabożeństwo różańcowe, a o godz. 16.00 Msza św.

 

  1.  W czwartek – 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. przedpołudniowe o zwykłej porze. Po południu o godz. 14.00 nieszpory świąteczne. Po nieszporach wyruszy z kościoła procesja żałobna na cmentarz. W czasie procesji na cmentarzu będą odmówione modlitwy za zmarłych, a przy nowej kaplicy zostanie wygłoszone kazanie okolicznościowe.

Po nabożeństwie na cmentarzu o godz. 16.30 już w kościele czytanie wypominków i modlitwy za zmarłych, a o godz. 17.00 Msza św. zwłaszcza dla tych, którzy nie byli w tym dniu na Mszy św. Wieczorem na cmentarzu ok. godz. 19.00 młodzież oazowa poprowadzi czuwanie modlitewne z różańcem. Serdecznie zapraszamy.

Jak co roku prosimy naszych parafian, aby wzięła udział spora liczba wiernych, zarówno w nieszporach, jak i w procesji żałobnej na cmentarz. Na cmentarzu zwłaszcza podczas procesji i kazania starajmy się zachować postawę godną tego miejsca, tzn. modlitwę, skupienie i powagę. Na procesję żałobną w dzień Wszystkich Świętych serdecznie zapraszamy naszą orkiestrę.

 

Warunki odpustu zupełnego za zmarłych:

*    wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną lub półpubliczną mogą dostąpić odpustu zupełnego tylko raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić: „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz trzeba wypełnić inne warunki jak sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencji Ojca Świętego.

**  wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust zupełny, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten od 1 do 8 listopada włącznie jest zupełny, a w inne dni roku jest cząstkowy.

 

  1.  W piątek – 2 listopada – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. W tym dniu Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy św. Kapłani mogą w tym dniu odprawić trzy Msze św. Jedną ofiarują wg własnej intencji, drugą za wszystkich zmarłych, a trzecią w intencjach Ojca Świętego. Msze św. w tym dniu w naszym kościele o godz. 7.00, 8.00 i 9.00, a popołudniu o godz. 16.00 i 17.00; u braci albertynów o godz. 7.00.

 

  1.   W kancelarii parafialnej przyjmujemy na wypominki roczne i kilkurazowe. Wypominki roczne są czytane w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 6.30, a o godz. 7.00 odprawiana jest Msza św. za dusze wypominane.

 

  1.   W tym tygodniu,  codziennie, odbywać się będzie od godz. 16.30 spowiedź święta przed uroczystością Wszystkich Świętych, a zarazem na I piątek miesiąca.

 

  1. Przez cały listopad w tygodniu o godz. 17.00 będziemy odmawiać różaniec za zmarłych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Po różańcu będzie odprawiona Msza św. W związku z tym rano będzie odprawiona Msza św. o godz. 6.30.

 

  1. W niedzielę 4 listopada o 12.15 będzie dodatkowa Msza Święta dla dzieci przygotowujących się  do I Komunii Św. i ich rodziców.

 

  1.   Polecamy prasę katolicką.
PrintFriendly and PDF