Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela 24 września 2017

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E
Niedziela 24.09.2017
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Po południu o godz. 17.30 nieszpory, a o godz. 18.00 Msza św.

W liturgii tygodnia:
– w poniedziałek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana;
– we wtorek – wspomnienie śś. męczenników Kosmy i Damiana
oraz śś. męczenników Wawrzyńca Ruiz i towarzyszy;
– w środę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo;
– w czwartek – wspomnienie św. Wacława, męczennika;
– w piątek – święto śś. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała;
– w sobotę – wspomnienie św. Hieronima kapłana i doktora kościoła

Zapraszamy na czuwanie do Hałcnowa w najbliższy piątek. Wyjazd z parkingu od kościoła o godz. 18.15.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie, które odbędzie się 26 września (wtorek) o 17.00 w budynku szkoły. Głównym tematem zebrania będzie uchwalenie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Polecamy prasę katolicką. Dzisiaj także Mały Gość Niedzielny.

PrintFriendly and PDF