Ogłoszenia duszpasterskie -niedziela 02.04.2017

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E
Niedziela 02.04.2017
V  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

1. Dzisiaj o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a następnie Msza św.

2. W piątek – po południu o godz. 16.00 Droga Krzyżowa dla dzieci i Msza Święta a o godz. 17.00 Droga Krzyżowa dla starszych, a po niej Msza św. W tym dniu przypada także I piątek miesiąca, spowiedź od 16.00.

3. W sobotę 8 kwietnia odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami Bulowic. Rozpoczęcie Mszą Świętą w kościele o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy. Prosimy o zabranie ze sobą świec.

4.  W przyszłą niedzielę – 9 kwietnia – przypada już Niedziela Palmowa. O godz. 11.00 poświęcenie palm i procesja z palmami wokół kościoła. Zapraszamy z palmami szczególnie wszystkie dzieci z rodzicami. W Niedzielę Palmową tradycyjnie odbędzie się zbiórka do puszki przed kościołem na kwiaty do Bożego Grobu.

5. W środę o 17.00 spotkanie Kręgu Biblijnego.

6. Caritas polska organizuje sprzedaż baranków wielkanocnych. Od dzisiejszej niedzieli młodzież będzie je rozprowadzała przed kościołem. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na młodzież w parafii.

7. W miesiącu kwietniu Sakramentu Chrztu Świętego będziemy udzielali 17 kwietnia w Poniedziałek wielkanocny na Mszy Św. o 12.15.

8. Informujemy naszych parafian i gości, że odpust parafialny ku czci św. Wojciecha
Biskupa i męczennika odbędzie się 23 kwietnia, czyli w Niedzielę Miłosierdzia. Sumę    odpustową o godz. 11.00 odprawi ks. infułat Jan Dyduch, były rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

9. Komenda policji w bielsku Białej zachęca do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. mapa ta jest dostępna na stronie internetowej Policji. Umożliwia ona sygnalizowanie Policji zdarzeń i negatywnych zjawisk, jakie można zaobserwować w okolicy. Szczegóły w gablotce.

10.  Polecamy prasę katolicką. Dziś są ciekawe artykuły o objawieniach fatimskich, o  islamizacji Europy.

PrintFriendly and PDF