Ogłoszenia duszpasterskie – 15.04.2018

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

Niedziela 15.04.2018

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

 

 

  1. 1. Dzisiaj po południu o godz. 15.30 nieszpory, a o godz. 16.00 Msza św.

 

  1. W przyszłą niedzielę, tj. 22 kwietnia będzie odprawiona dodatkowa Msza św. o godz. 12.15 połączona z udzielaniem sakramentu chrztu świętego.

 

  1. W czwartek 26 kwietnia odbędzie się pielgrzymka do Częstochowy – wyjazd autobusu z parkingu koło kościoła o 7.30. Program wywieszony jest na tablicy przed kościołem. Zapisy u p. przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich – Krystyny Łubik.

 

  1. Składamy „Bóg zapłać!” za ofiary złożone w święto Zwiastowania NMP, zebrano 200 zł, będą one przeznaczone na dom Matki i Dziecka w Lipniku. Dzisiaj przed kościołem odbywa się zbiórka do puszki na radio diecezjalne „Anioł Beskidów”.

 

  1. Przypominamy, że nasz odpust parafialny odbędzie się 29 kwietnia.

 

  1. W środę o 17.00 spotkanie Kręgu Biblijnego.

 

  1. Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na zebranie wiejskie 22 kwietnia 2018 (niedziela) o godz. 10.15 w szkole. porządek zebrania podano na tablicach ogłoszeń.

 

  1. Walne Zebranie członkiń KGW zostało przeniesione z przyczyn niezależnych z 16 kwietnia na poniedziałek 23 kwietnia na godz. 16.00

 

  1. Polecamy prasę katolicką.

 

 

PrintFriendly and PDF