INFORMACJA W SPRAWIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

INFORMACJA W SPRAWIE OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

Nasza parafia należy do powiatu oświęcimskiego a w tym powiecie obowiązuje czerwona strefa i są szczególne obostrzenia, według obliczeń w naszym kościele może uczestniczyć na jednej Mszy Świętej przynajmniej 120 osób.

Bierzemy pod uwagę fakt, że w naszym kościele jest 100 ławek, które zostały zrobione w ostatnich latach, ponadto na kościele są 4 stare ławki, kilkadziesiąt krzeseł a na chórze za organami 10 ławek. Jeżeli wierni uczestniczący we Mszy Świętej zachowają odpowiednią od siebie odległość i będą rozmieszczeni po całym kościele łącznie z chórem, to podana wcześniej liczba jest adekwatna do obowiązujących przepisów sanitarnych.

Konieczne jest aby wszyscy uczestnicy Mszy Świętej mieli na twarzy maseczki

PrintFriendly and PDF