Krąg biblijny

Spotykamy się w Kościele, aby rozważać Słowo Boże. Z wiarą chcemy pochylać się  nad tekstem Pisma Świętego pamiętając, że jest to tekst natchniony. Spotkania odbywają się w każdą 1 i 3 środę miesiąca o godzinie 17.00. Zapraszamy

PrintFriendly and PDF